?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 镀金挂?恒泰Z
  • 制版印刷?/span>?a href="/html/ht_1826.html" target="_blank">q红外干燥机?a href="/html/ht_1827.html" target="_blank">四色四工位双轮{印刷?/a>?a href="/html/ht_1828.html" target="_blank">六色六工位双轮{印刷?/a>?a href="/html/ht_1829.html" target="_blank">八色八工位双轮{印刷?/a>?a href="/html/ht_1830.html" target="_blank">丝印Ud打码印刷?/a>?a href="/html/ht_1832.html" target="_blank">lL?/a>?a href="/html/ht_1833.html" target="_blank">紫外U光固机?a href="/html/ht_1834.html" target="_blank">光盘印刷?/a>?a href="/html/ht_1835.html" target="_blank">丝印^?/a>?a href="/html/ht_1918.html" target="_blank">丝网印刷讑֤及耗材报h?/a>
  • 镀金挂?/a>?a href="/html/ht_1877.html" target="_blank">仿瓷挂g?a href="/html/ht_1878.html" target="_blank">鼠标?/a>?a href="/html/ht_1879.html" target="_blank">拼图?a href="/html/ht_1880.html" target="_blank">化妆?/a>?a href="/html/ht_1881.html" target="_blank">钥匙?/a>?a href="/html/ht_1924.html" target="_blank">印像饰品报h?/a>?a href="/html/ht_1962.html" target="_blank">手机?/span>
  • 炫彩水晶加工工艺?a href="/html/ht_1887.html" target="_blank">水晶耗材?a href="/html/ht_1927.html" target="_blank">水晶讑֤耗材报h
镀金挂?
镀金挂?/div>

         金锁镀金挂?nbsp;         水滴镀金挂?nbsp;              六角形镀金挂?nbsp;         心型镀金挂?br />


   菱Ş镀金挂?nbsp;                             大心型镀金挂?nbsp;                     长方形镀金挂?br />
产品名称  产品寸 产品材质 行业h 零售h 产品包装
金锁镀金挂Ӟ配挂铑֒锁扣Q?/span> 转印面积3*1.7cm  铜镀?/span> 7.00??/span> 7.50元套 50??/span>
水滴镀金挂?/span> 转印面积1.8*1.8cm               铜镀?/span> 7.00??/span> 7.00??/span> 50??/span>
六角镀金挂?/span> 转印面积2.26*2.26cm            铜镀?/span> 7.00??/span> 7.00??/span> 50??/span>
心型镀金挂?/span> 转印面积2.2*2.1cm               铜镀?/span> 7.00??/span> 7.00??/span> 50??/span>
菱Ş镀金挂?/span> 转印面积3.5*4.6cm               铜镀?/span> 8.50??/span> 9.00??/span> 50??/span>
大心镀金挂?/span> 转印面积2.8*2.8cm               铜镀?/span> 8.50??/span> 9.00??/span> 50??/span>
长方形镀金挂?/span> 转印面积3*4.3cm                  铜镀?/span> 8.50??/span> 9.00??/span> 50??/span>   

                                                                               
                                           
                                                                                                                 

新品速递中...... 

北京市恒泰基业科技有限公司 版权所?京ICP?5026967?1
点击关闭